Visste du att vi gärna tar emot pant och annat återvinningsbart från dig? Vi på Fodi älskar nämligen miljön lika mycket som vi älskar mat. När du får din nästa leverans lämnar du helt enkelt över din återvinning till oss, gärna i Fodi-påsarna du fått tidigare så återvinner vi dem också. Vi byter påsar med varandra helt enkelt. Pantpengarna går till idrottsföreningar i ditt område, eftersom vi också är stora påhejare av barn och ungas hälsa. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot metaller såsom konservburkar men tar hjälper gärna till att återvinna nedanstående saker.

 

Vad kan vi återvinna åt dig? 
  • Pantflaskor
  • Pantburkar
  • Glasflaskor
  • Kartonger
  • Tidningar
  • Tomma kolsyrepatroner

 

Till Fodi-butiken